Astroloģija

Astrologa konsultācijad

Lana Lapiņa - astroloģe ar 13 gadu pieredzi. Studējusi Baltijas astroloģijas skolā, kur ieguvusi maģistra grādu jeb Meistara pakāpi Hamburgas astroloģijā.  Paralēli astroloģijai ezotērikas, metafizikas, dažādu garīgo mācību izzināšana, numeroloģijas un taro praktiska pielietošana. Savā astrologa praksē sintezē visus trīs astroloģijas virzienus - klasisko, Hamburgas (urānisko) un vēdisko. 5 gadus strādā kā lektore klasiskajā un Hamburgas astroloģijā

 

Ceļš uz harmonisku un sakārtotu dzīvi sākas ar sevis un savu iekšējo motivāciju izpratni. Savas garīgās būtības apzināšanās ir nekļūdīgs veids pieņemt sevi kā unikālu, individuālu būtni - ar savām spējām, talantiem, iekšējām pretrunām, dzīves izaicinājumiem un risinājumiem.

 

Lai sāktos saruna, vispirms cilvēkam pašam ir jācenšas noformulēt to, ko šajā mirklī vēlos saprast. Tā var būt sevis izzināšana un savu iespēju izpratne. Tā var vēlme ieraudzīt sevi dinamikā. Dzīve ir spēle, un piedāvā mums dažādas situācijas nepieciešamās pieredzes iegūšanai. Informācija, ko sniedz astrologs, ir neitrāla, bet subjektīvā uztvere katram ir atšķirīga. Astroloģija ir kā karte ar ceļazīmēm, kas palīdz vieglāk noorientēties konkrētā laika posmā un situācijā. Astroloģija ļauj paskatīties uz situāciju objektīvi, no cita skatupunkta. Tas, kādu lēmumu cilvēks konkrētā situācijā pieņem, vienmēr ir viņa izvēles jautājums, bet svarīgi ir saprast savas iespējas.

 

Tā kā astroloģija aptver visu, kas vien cilvēka dzīvē var notikt, tad arī tēmas sarunai ir visdažādākās: sākot no sava potenciāla, rakstura, temperamenta, spēju, profesionālās izglītības izvēles, darbības virzienu apzināšanās, līdz pat iekšējo pretrunu un problēmu risinājumiem. Tie ir jautājumi, kas ietver informāciju par planētu ietekmi konkrētā laika periodā, iespējamiem notikumiem cilvēka dzīvē, savstarpējo attiecību mijiedarbības izskatīšana, labāko laiku izvēle dažādiem dzīves notikumiem. Tās var būt atbildes uz konkrētu jautājumu vai arī gada enerģiju ietekmes raksturojums kopumā. Saprotot sevi un savas iespējas, varam veiksmīgāk un harmoniskāk veidot savu nākotni, pieņemt situācijas un cilvēkus, kas ietekmē mūsu dzīvi.

 

Nepieciešamā informācija pirms konsultācijas:

dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta un pēc iespējas precīzs dzimšanas laiks.

 

Konsultācijas cena: 1.5 - 2h = 50 eur.

 

Pieteikties: tel.20239199; e-pasts: info@cza.lv

VAI

Lana Lapiņa: tel.29477420, e-pasts: lanalapina@inbox.lv