Holodinamika

Holodinamika ir vienkārša un efektīva metode dažādu dzīves problēmu risināšanai. Tā ne tikai piedāvā instrumentus, kā atrisināt sasāpējušus jautājumus, tā paver jaunu pieeju dzīvei, cilvēcelsks citādi jūtas, mainās izpratne par to, kas notiek ar viņu un viņam apkārt.

Mēs dzīves gaitā izveidojam savus pasaules uztveres modeļus – sadalām to labajā -sliktajā, jaukajā – nejaukajā, sāpīgajā – patīkamajā u.t.t. Šī dualitāte mūs sadala, ierobežo, rada sāpes un vilšanos. Holodinamikas metode balstīta uzskatā par pasaules Veselumu un Vienotību. (angļu v. „the whole-dynamics” ) Holodinamikas pamatlicējs Vernons Vulfs, ASV Kalifornijas fizikas un psiholoģijas doktors, izmantojot senās zināšanas, radīja rietumu cilvēkam pieņemamu metodi, kā maigā un mīlestības pilnā veidā dziedināt dvēseli, izmainot domformas, priekšstatus, pieķeršanās un atkarības. Šī metode palīdz nonākt līdz problēmas būtībai, tās cēlonim, kas visbiežāk sakņojas tālā pagātnē - bērnībā, senčos...

Holodinamikas būtība ir vienkārša un dabiska – visu, kas tevī krājies, izdzīvot, saprast un pārveidot - aizvainojumus, nesapratni, neiecietību, dusmas, naida uzplaiksnījumus un nožēlas smeldzi, īgnumu pret sevi, dzīvi un likteni, graujošus uzbangojumus un nevarības nogulsnes, un visu citu, ko nezini, kā panest vai nomest? Dzīve ir gudra. Ja tā dod uzdevumus, tad paredz veidus kā tos atrisināt. Un šī, par holodinamiku nosauktā zināšana, arī ieliek instrumentus tavās rokās, lai piedzīvotu atklāsmes un atbrīvošanos!

 

Konsultāciju vada Inga Rancāne

Izglītība:

Tradicionālā: Mg.paed, Supervizora kvalifikācija

Netradicionālā: Holodinamika (skolotājs Jānis Vītols), Reiki meistare, Skaņas terapija, Gongu meistare

 

Pieteikties: inga@cza.lv vai tel.20284471